Srdiečka

Celoročná ponuka srdiečok s veľkým výberom nápisov a farebných prevedení

č. 1170  Srdce s postavičkou veľké 66g 12cm x 17cm

č. 1170  Srdce s postavičkou veľké 66g 12cm x 17cm

č. 1170 Srdce s postavičkou veľké 66g 12cm x 17cm

č. 1170 Srdce s postavičkou veľké 66g 12cm x 17cm

č. 1112 Srdce - polievané 16g 8cm x 8cm 

č. 1111 Srdce - dvojfarebné 16g 8cm x 8cm

č. 1110 Srdce - hnedé 16g 8cm x 8cm

č. 1110 Srdce - hnedé 16g 8cm x 8cm

č. 1102 Srdce - polievané 45g 12cm x 12cm

č. 1102 Srdce - polievané 45g 12cm x12cm

č. 1101 Srdce - dvojfarebné 45g 12cm x 12cm

č. 1101 Srdce - dvojfarebné 45g 12cm x 12cm

č. 1100 Srdce - hnedé 45g 12cm x 12cm

č. 1100 Srdce - hnedé 45g 12cm x 12cm

č. 1092 Srdce - polievané 100g 15cm x 15cm

č. 1092 Srdce - polievané 100g 15cm x 15cm

č. 1091 Srdce - dvojfarebné 100g 15cm x 15cm

č. 1091 Srdce - dvojfarebné 100g 15cm x 15cm

č. 1090 Srdce - hnedé 100g 15cm x 15cm

č. 1090 Srdce - hnedé 100g 15cm x 15cm

č. 1082 Srdce - polievané 150g 19cm x 20cm

č. 1082 Srdce - polievané 150g 19cm x 20cm

č. 1082 Srdce - polievané 150g 19cm x 20cm

č. 1081 Srdce - dvojfarebné 150g 19cm x 20cm

č. 1081 Srdce - dvojfarebné 150g 19cm x 20cm

č. 1080 Srdce - hnedé 150g 19cm x 20cm

č. 1080 Srdce - hnedé 150g 19cm x 20cm

č. 1074 Srdce so zrkadielkom 200g 20cm x 22cm

č. 1073 Srdce s výrezom 200g 20cm x 22cm

č. 1073 Srdce s výrezom 200g 20cm x 22cm

č. 1073 Srdce s výrezom 200g 20cm x 22cm

č. 1072 Srdce - polievané 200g 20cm x 22cm

č. 1072 Srdce - polievané 200g 20cm x 22cm

č. 1071 Srdce - dvojfarebné 200g 20cm x 22cm

č. 1071 Srdce - dvojfarebné 200g 20cm x 22cm

č. 1070 Srdce - hnedé /veršík/ 200g 20cm x 22cm

č. 1070 Srdce - hnedé /veršík/ 200g 20cm x 22cm

č. 1051 Srdce - polievané 300g 25cm x 27cm

č. 1051 Srdce - polievané 300g 25cm x 27cm

č. 1051 Srdce - polievané 300g 25cm x 27cm

č. 1050 Srdce - hnedé 300g 25cm x 27cm

č. 1050 Srdce - hnedé 300g 25cm x 27cm

č. 1041 Srdce - polievané 400g 28cm x 32cm

č. 1041 Srdce - polievané 400g 28cm x 32cm

č. 1041 Srdce - polievané 400g 28cm x 32cm

č. 1040 Srdce - hnedé 400g 28cm x 32cm

č. 1040  Srdce - hnedé 400g 28cm x 32cm

č. 1040 Srdce - hnedé 400g 28cm x 32cm

č. 1031 Srdce - polievané 650g 30cm x 35cm

č. 1030 Srdce - hnedé 650g 30cm x 35cm

č. 1021 Srdce - MAXI - polievané 2000g 46cm x 50cm

č. 1021 Srdce - MAXI - polievané 2000g 46cm x 50cm

č. 1020 Srdce - MAXI - hnedé 2000g 46cm x 50cm

č. 1020 Srdce - MAXI - hnedé 2000g 46cm x 50cm

č. 1010 Srdce-XXL 7000g 85cm x 85cm

č. 1010 Srdce-XXL 7000g 85cm x 85cm

č. 1160 Srdce s postavičkou malé 35g .... 8cm x 12cm

č. 1160 Srdce s postavičkou malé 35g .... 8cm x 12cm

č. 1160 Srdce s postavičkou malé 35g .... 8cm x 12cm

č. 1160 Srdce s postavičkou malé 35g .... 8cm x 12cm

č. 1150 Srdce 10g             7cm x 7cm

č. 1150 Srdce 10g             7cm x 7cm

č. 1140, č. 1130, č. 1120

č. 1140 Dvojsrdce veľké 140g 20cm x 16cm

č. 1140 Dvojsrdce veľké 140g 20cm x 16cm

č. 1130 Dvojsrdce stredné 60g 12cm x 15cm

č. 1130 Dvojsrdce stredné 60g 12cm x 15cm

č. 1130 Dvojsrdce stredné 60g 12cm x 15cm

č. 1120 Dvojsrdce malé 30g 8cm x 12cm

č. 1120 Dvojsrdce malé 30g 8cm x 12cm